top of page

Άτομα Υψηλής Ευαισθησίας.

Το 1913 ο C.G. Jung, αναμφισβήτητα ο πιο σημαντικός ψυχίατρος και ψυχοθεραπευτής μετά τον Sigmund Freud, ανέφερε για πρώτη φορά σε πολλές από τις διαλέξεις του την έννοια της «έμφυτης ευαισθησίας». Ο Jung υποστήριξε ότι μερικοί άνθρωποι γεννιούνται πιο ευαίσθητοι από άλλους και ότι αυτό το έμφυτο χαρακτηριστικό διαμορφώνει και αλληλεπιδρά με τις εμπειρίες τους και την αντίληψη τους για τον κόσμο.

Από το 1991 η δρ. Elaine Aron, ψυχοθεραπευτής και ερευνητής, επικεντρώθηκε στην έννοια της «έμφυτης ευαισθησίας». Με βάση τα ευρήματα της εμπειρικής της έρευνας, το 1996 δημοσίευσε το βιβλίο ορόσημο "The Highly Sensitive Person".

 

Έκτοτε, έχει εκδώσει μια σειρά από βιβλία με υψηλές πωλήσεις και έχει εμπνεύσει πληθώρα ερευνών στη νευροεπιστήμη και την ψυχολογία με θέμα την ευαισθησία αισθητηριακής επεξεργασίας (Sensory Processing Sensitivity - SPS) και την Περιβαλλοντική ευαισθησία.

Οι κορυφαίες θεωρίες συνοψίστηκαν πρόσφατα στη γενική ιδέα της Περιβαλλοντικής Ευαισθησίας, η οποία ενσωματώνει υπάρχοντες όρους όπως το άτομο υψηλής ευαισθησίας (HSP), και η διαβάθμιση της ευαισθησίας από Ορχιδέες σε Πικραλίδες.

Σύμφωνα με τη θεωρία της Περιβαλλοντικής Ευαισθησίας, οι άνθρωποι διαφέρουν στην ικανότητά τους να αντιλαμβάνονται και να επεξεργάζονται πληροφορίες για το περιβάλλον τους λόγω νευροβιολογικών διαφορών στον εγκέφαλό τους, οι οποίες εν μέρει εξηγούνται και από γενετικές διαφορές.

 

Παρότι η ευαισθησία έχει γενετική βάση, η έρευνα έχει δείξει ότι διαμορφώνεται εξίσου από το περιβάλλον και τις εμπειρίες των ανθρώπων σε όλη τη ζωή τους.

Επίσης, οι βιολόγοι έχουν παρατηρήσει αυτό το χαρακτηριστικό σε περισσότερα από 100 είδη, από έντομα έως πρωτεύοντα ζώα, και η έρευνα δείχνει ότι τουλάχιστον το 20% του πληθυσμού γεννιέται με ένα πιο ευαίσθητο νευρικό σύστημα.

 

Μια πιθανή εξήγηση αυτού του φαινομένου είναι ότι προσφέρει μια διαφορετική και πιθανώς συμπληρωματική εξελικτική στρατηγική επιβίωσης.
 

 Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις.

Τι είναι η ευαισθησία;

Η ευαισθησία είναι ένα βασικό ανθρώπινο χαρακτηριστικό και περιγράφει την ικανότητα του ανθρώπου να αντιλαμβάνεται και να επεξεργάζεται πληροφορίες για το περιβάλλον.

Η ευαισθησία αποτελείται από δύο βασικά χαρακτηριστικά. Πρώτον, η αντίληψη των αισθητηριακών πληροφοριών από το περιβάλλον όπως ο ήχος, η μυρωδιά, η γεύση και η αφή. Δεύτερον, η γνωστική επεξεργασία των πληροφοριών σχετικά με το περιβάλλον, όπως η βαθιά σκέψη και η επεξεργασία των εμπειριών.

Αν και όλοι είναι ευαίσθητοι σε κάποιο βαθμό, μερικοί άνθρωποι είναι πιο ευαίσθητοι από άλλους. Η έρευνα δείχνει ότι τα Άτομα Υψηλής Ευαισθησίας επηρεάζονται περισσότερο από τις αντιξοότητες αλλά επωφελούνται ιδιαίτερα και από τις θετικές εμπειρίες. Με απλά λόγια, τα Άτομα Υψηλής Ευαισθησίας είναι εκείνα που επηρεάζονται περισσότερο από αυτό που βιώνουν.

Το γεγονός ότι έχουν παρατηρηθεί παρόμοιες διαφορές στην ευαισθησία σε πολλά άλλα είδη, για παράδειγμα, σε σκύλους, ψάρια και πουλιά, υποδηλώνει ότι η ευαισθησία έχει βιολογική βάση και διατηρήθηκε κατά τη διάρκεια της εξέλιξης λόγω του σημαντικού ρόλου της για προσαρμογή στο περιβάλλον. Πράγματι, η ευαισθησία στον άνθρωπο έχει συσχετιστεί με νευροβιολογικές διαφορές στον εγκέφαλο καθώς και με γενετικούς παράγοντες.

Anchor 1

Είναι η ευαισθησία γονιδιακό χαρακτηριστικό;

Όπως τα περισσότερα κοινά ανθρώπινα χαρακτηριστικά, η ευαισθησία είναι εν μέρει γενετική. Περίπου το 50% των διαφορών στην ευαισθησία μεταξύ των ανθρώπων μπορεί να εξηγηθεί από γενετικούς παράγοντες, ενώ το υπόλοιπο 50% οφείλεται σε περιβαλλοντικές επιδράσεις.

 

Αν και αρκετές μελέτες εξέτασαν και αναγνώρισαν μεμονωμένα γονίδια που φαίνεται να σχετίζονται με την ευαισθησία, είναι πολύ απίθανο η γενετική βάση της ευαισθησίας να είναι το αποτέλεσμα ενός ή λίγων γονιδίων.

 

Τα περισσότερα πολύπλοκα και κοινά ανθρώπινα χαρακτηριστικά έχουν βρεθεί ότι σχετίζονται με μεγάλο αριθμό γονιδίων, συνήθως αρκετές χιλιάδες, και το καθένα μεμονωμένα έχει πολύ μικρή επιρροή.

 

Ως εκ τούτου, πιθανότατα δεν υπάρχει ένα «γονίδιο ευαισθησίας» και οποιοδήποτε γονίδιο που σχετίζεται με την ευαισθησία μπορεί να εξηγήσει μόνο ένα μικρό κλάσμα των διαφορών στην ευαισθησία.

 

Έρευνες έχουν δείξει πως τα παιδιά που είναι γενετικά πιο ευαίσθητα επηρεάζονται πιο έντονα από την ποιότητα των παιδικών τους εμπειριών.

 

Ωστόσο οι ενήλικες που γενετικά έχουν μεγαλύτερη ευαισθησία έχει βρεθεί ότι ωφελούνται περισσότερο από θετικές ψυχολογικές παρεμβάσεις σε σχέση με τον γενικό πληθυσμό.

Αυτό το φαινόμενο ονομάζεται και προτέρημα ευαισθησίας (Vantage Sensitivity).

Anchor 2

Πως αναπτύσσεται η ευαισθησία;

Η ευαισθησία είναι το αποτέλεσμα μιας σύνθετης αλληλεπίδρασης μεταξύ των γονιδίων μας και των εμπειριών που ξεκινά στη μήτρα και συνεχίζεται καθ 'όλη τη διάρκεια της ζωής.

Είναι ενδιαφέρον ότι οι διαφορές στην ευαισθησία μπορούν ήδη να παρατηρηθούν κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Για παράδειγμα, η έρευνα για την προγεννητική ανάπτυξη δείχνει ότι ορισμένα έμβρυα ανταποκρίνονται σαφώς πιο έντονα, σε σχέση με άλλα, στους ήχους και στο φυσιολογικό και ψυχολογικό στρες της μητέρας τους.

Στην παιδική ηλικία, οι διαφορές στην ευαισθησία έχουν συσχετιστεί με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά ιδιοσυγκρασίας. Σύμφωνα με την έρευνα, τα ευαίσθητα μωρά τείνουν να αναστατώνονται πιο εύκολα, να κλαίνε πιο συχνά, χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να ανακάμψουν, είναι πιο αντιδραστικά, διεγείρονται πιο εύκολα, φοβούνται πιο  πολύ τους ξένους και τις άγνωστες καταστάσεις και είναι πιο προσεκτικά σε νέα περιβάλλοντα.

Είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι ένας από τους λόγους που η ευαισθησία έχει συσχετιστεί με αυτές τις αρνητικές συμπεριφορές είναι ότι οι περισσότερες ψυχολογικές μετρήσεις δεν καταγράφουν τις  θετικές πτυχές της ευαισθησίας.

Η έρευνα υποδηλώνει επιπλέον ότι οι αρνητικές εμπειρίες στην πρώιμη παιδική ηλικία μπορούν να συμβάλουν στην ανάπτυξη αυξημένης ευαισθησίας στην εφηβεία και στην ενηλικίωση, ιδιαίτερα σε εκείνους με μεγαλύτερη γενετική προδιάθεση για ευαισθησία.

Αυτό σημαίνει ότι οι διαφορές στην ευαισθησία είναι εν μέρει γενετικές αλλά διαμορφώνονται επίσης από τον τύπο και την ποιότητα της ανατροφής και του περιβάλλοντός μας. Ωστόσο, απαιτείται περισσότερη έρευνα για να διερευνηθεί πώς αναπτύσσεται η ευαισθησία και αλλάζει καθ 'όλη τη διάρκεια της ζωής.

Anchor 3

Ποιος ονομάζεται ευαίσθητος;

Δεδομένου ότι η ευαισθησία είναι ένα βασικό ανθρώπινο χαρακτηριστικό, όλοι είναι ευαίσθητοι σε κάποιο βαθμό. Ωστόσο, έρευνες έχουν δείξει ότι οι άνθρωποι τείνουν να εμπίπτουν σε τρεις διαφορετικές ομάδες ευαισθησίας: χαμηλό, μεσαίο και υψηλό.

Το 30% του πληθυσμού εμπίπτει στην πολύ ευαίσθητη ομάδα, το 40% στο μέσο και το 30% στο χαμηλό.

Τα άτομα στην πολύ ευαίσθητη ομάδα έχουν περιγραφεί ως «Ορχιδέες» αφού χρειάζονται βέλτιστη φροντίδα, αλλά είναι ιδιαίτερα όμορφα όταν ανθίζουν. Τα άτομα στην ομάδα χαμηλής ευαισθησίας έχουν συγκριθεί με τα «Πικραλίδες», τα οποία τείνουν να είναι ισχυρά και να αναπτύσσονται οπουδήποτε. Το 40% που εντάσσεται στη μεσαία ομάδα έχει περιγραφεί ως «Τουλίπες» που αντικατοπτρίζουν ότι είναι λιγότερο ευαίσθητα από τα «Ορχιδέες» αλλά όχι τόσο ισχυρά όσο «Πικραλίδες».

Είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι οι διαφορές στην ευαισθησία μεταξύ αυτών των τριών ομάδων πρέπει να θεωρηθεί ότι αντικατοπτρίζει ένα φάσμα από χαμηλό σε υψηλό. Οι άνθρωποι που ανήκουν στην ομάδα χαμηλής ευαισθησίας εξακολουθούν να είναι ευαίσθητοι στο περιβάλλον τους, αλλά σε μικρότερο βαθμό από τις άλλες ομάδες.

Anchor 4

Οι γυναίκες είναι πιο ευαίσθητες από τους άντρες;

Καμία από τις κορυφαίες θεωρίες δεν καταλήγει στο ότι οι γυναίκες είναι πιο ευαίσθητες από τους άνδρες και οι εμπειρικές μελέτες δεν είναι πειστικές.

Σε μελέτες για ενήλικες όπου η ευαισθησία μετριέται με ερωτηματολόγια, οι γυναίκες τείνουν συχνά να αυτοαναφέρουν υψηλότερα επίπεδα ευαισθησίας. Αυτό έχει επίσης παρατηρηθεί σε μελέτες που εξετάζουν την ευαισθησία στα παιδιά, ακόμη και όταν η ευαισθησία εκτιμήθηκε από ψυχολόγους και όχι από τα ίδια τα παιδιά.

Αντιθέτως, μια μεγάλης κλίμακας μελέτη για τα δίδυμα δεν βρήκε γενετικές διαφορές φύλου στην ευαισθησία, υποδηλώνοντας ότι η αυξημένη ευαισθησία που βρέθηκε σε ενήλικες γυναίκες και κορίτσια μπορεί να αντικατοπτρίζει κοινωνικές και πολιτιστικές επιρροές και όχι βιολογικές. Για παράδειγμα, σε πολλές κοινωνίες, η ευαισθησία θεωρείται περισσότερο γυναικείο χαρακτηριστικό και επομένως είναι πιο πιθανό να γίνει αποδεκτή και να εκφραστεί από γυναίκες και κορίτσια.

Είναι ενδιαφέρον ότι, παρόλο που οι γυναίκες και τα κορίτσια αναφέρουν συχνά υψηλότερη ευαισθησία στα ερωτηματολόγια, αρκετές μελέτες διαπιστώνουν ότι στην πραγματικότητα τα ευαίσθητα αγόρια και άντρες είναι αυτά των οποίων η συμπεριφορά επηρεάζεται περισσότερο από το περιβάλλον τους. Αυτό υποδηλώνει και πάλι ότι οι γυναίκες δεν είναι απαραίτητα πιο ευαίσθητες, αλλά μάλλον οι γυναίκες είναι πιο πιθανό να εκδηλώσουν συμπεριφορές ευαισθησίας.

Απαιτείται σαφώς περισσότερη έρευνα για την κατανόηση των διαφορών μεταξύ των φύλων, συμπεριλαμβανομένου του βασικού ρόλου της κοινωνικοποίησης.

Anchor 5

Γιατί η ευαισθησία μπορεί να θεωρηθεί

αρνητικό χαρακτηριστικό;

Η αλήθεια είναι πως η υψηλή ευαισθησία μπορεί να θεωρηθεί αρνητικό χαρακτηριστικό σε ορισμένες καταστάσεις. Η θεωρία λέει ότι τα άτομα που είναι υψηλής ευαισθησίας επηρεάζονται έντονα από αρνητικές εμπειρίες όπως χαμηλής ποιότητας γονικής μέριμνας και αγχωτικά γεγονότα. Με αυτήν την έννοια, οι άνθρωποι υψηλής ευαισθησίας μπορεί μερικές φορές να είναι λιγότερο δυνατοί και ανθεκτικοί.

Είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε, ωστόσο, ότι ένας από τους λόγους για τους οποίους η υψηλή ευαισθησία αντιμετωπίζεται συχνά αρνητικά, είναι ότι μεγάλο μέρος των ερευνών του παρελθόντος πάνω στην ευαισθησία, επικεντρώθηκαν στις αρνητικές συνέπειες και πολλές από τις μετρήσεις έχουν υπάρξει προκατειλημμένες σε σχέση με τις αρνητικές πτυχές της ευαισθησίας, αγνοώντας τις θετικές πτυχές της.

Ωστόσο οι έρευνες έχουν δείξει ότι τα παιδιά υψηλής ευαισθησίας είναι πιο πιθανό να αναπτύξουν προβλήματα συμπεριφοράς όταν έχουν εκτεθεί σε αρνητικές συμπεριφορές των γονέων τους.

Επιπλέον, επειδή τα ευαίσθητα άτομα επεξεργάζονται τις πληροφορίες πιο βαθιά, σε χαοτικά περιβάλλοντα που προκαλούν έντονη διέγερση τείνουν να κατακλύζονται πιο εύκολα. Αυτό μπορεί, με τη σειρά του, να επηρεάσει αρνητικά την ενέργεια και την απόδοσή τους υπό τέτοιες συνθήκες.

Τέλος, το αν η ευαισθησία θεωρείται αδυναμία εξαρτάται επίσης από πολιτισμικούς παράγοντες. Για παράδειγμα, ενώ το να είναι κάποιος ντροπαλός θεωρείται γενικά ανεπιθύμητο στον δυτικό κόσμο, στην Κίνα θεωρείται σεβαστή συμπεριφορά και εκτιμάται.

Anchor 6

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα των ατόμων

υψηλής ευαισθησίας;

Υπάρχουν πολλά πλεονεκτήματα αν κάποιος είναι άτομο υψηλής ευαισθησίας. Σύμφωνα με τη θεωρία, αυτά τα πλεονεκτήματα είναι το αποτέλεσμα της αυξημένης αντίληψης και της βαθύτερης επεξεργασίας.

Για παράδειγμα, τα ευαίσθητα άτομα τείνουν να έχουν μια ιδιαίτερα ανεπτυγμένη κατανόηση των σχέσεων και των συναισθημάτων και σκέψεων των άλλων ανθρώπων λόγω των αυξημένων επιπέδων ενσυναίσθησης.

Έχει επίσης βρεθεί ότι είναι πιο δημιουργικοί από τους λιγότερο ευαίσθητους ανθρώπους και συχνά έχουν μια βαθιά εκτίμηση της ομορφιάς. Και τείνουν να διακρίνουν περισσότερο τις λεπτές αποχρώσεις στο περιβάλλον τους και επομένως να αντιλαμβάνονται τις λεπτομέρειες πιο εύκολα.

Ως αποτέλεσμα αυτών των ιδιοτήτων, οι ευαίσθητοι άνθρωποι τείνουν να γίνονται εξαιρετικοί σύμβουλοι, καλλιτέχνες, προπονητές ζωής (Coaches) και επιστήμονες.

Επιπλέον, οι ευαίσθητοι άνθρωποι τείνουν να επωφελούνται περισσότερο από τις θετικές εμπειρίες σε σχέση με τους λιγότερο ευαίσθητους ομολόγους τους.

Για παράδειγμα, μελέτες έχουν δείξει ότι τα παιδιά υψηλής ευαισθησίας αναπτύσσουν καλύτερες κοινωνικές δεξιότητες και έχουν καλύτερες επιδόσεις στο σχολείο έναντι των λιγότερο ευαίσθητων παιδιών όταν μεγαλώνουν σε ένα περιβάλλον φροντίδας και υποστήριξης. Ομοίως, βρέθηκε ότι τα παιδιά υψηλής ευαισθησίας επωφελούνται περισσότερο από ψυχολογικά προγράμματα και παρεμβάσεις σε σχέση με τα λιγότερο ευαίσθητα.

Anchor 7

Πώς σχετίζεται η υψηλή ευαισθησία με άλλα χαρακτηριστικά προσωπικότητας;

Η ευαισθησία μοιράζεται κάποιες ομοιότητες με άλλα κοινά χαρακτηριστικά προσωπικότητας. Στην ψυχολογία, η προσωπικότητα συνήθως περιγράφεται και μετράται σε πέντε διαστάσεις. Όπως και με την ευαισθησία, η οποία μπορεί να κυμαίνεται από χαμηλή έως υψηλή, το ίδιο ισχύει και για τις ακόλουθες διαστάσεις:

• Εξωστρέφεια (να είναι κάποιος κοινωνικός και εξωστρεφής)

• Νευρωτισμός (όταν κάποιος αγχώνεται ή στρεσάρετε εύκολα)

• Ανοιχτότητα στις εμπειρίες (να είναι κάποιος ανοιχτόμυαλος και ευφάνταστος)

• Ευελιξία (να είναι κάποιος ευγενικός και συνεργατικός)

• Συνειδητότητα (να είναι κάποιος αυτοπειθαρχημένος και τακτικός).

Μελέτες έχουν δείξει ότι τα άτομα υψηλής ευαισθησίας τείνουν να έχουν υψηλότερες βαθμολογίες νευρωτισμού και ανοιχτότητας στις εμπειρίες, ενώ η σχέση μεταξύ ευαισθησίας και των άλλων τριών χαρακτηριστικών προσωπικότητας είναι αμελητέα.

Ο νευρωτισμός αντικατοπτρίζει την τάση των ευαίσθητων ανθρώπων να επηρεάζονται αρνητικότερα από δυσμενείς εμπειρίες. Η ανοιχτότητα στις εμπειρίες αποτυπώνει την αυξημένη ευαισθησία τους σε θετικές πτυχές του περιβάλλοντος και των εμπειριών. Παρότι πολλοί πιστεύουν ότι τα άτομα υψηλής ευαισθησίας συνήθως τείνουν να είναι εσωστρεφή, η έρευνα δεν το υποστηρίζει.

Συνολικά, πρέπει να σημειωθεί ότι αυτά τα χαρακτηριστικά προσωπικότητας εξηγούν μόνο ένα μικρό μέρος της ευαισθησίας. Επιπλέον, η ανάπτυξη της προσωπικότητας εξαρτάται επίσης από τις εμπειρίες ζωής των ανθρώπων. Για παράδειγμα, τα ευαίσθητα άτομα που είχαν δύσκολες παιδικές ηλικίες είναι πιο πιθανό να αναπτύξουν υψηλό νευρωτισμό, σε σύγκριση με τα ευαίσθητα άτομα που μεγαλώνουν σε υποστηρικτικά περιβάλλοντα.

Anchor 8

Η υψηλή ευαισθησία είναι ψυχολογική διαταραχή;

Το να είναι κάποιος άτομο υψηλής ευαισθησίας δεν είναι ψυχολογική διαταραχή. Οι έρευνες έχουν δείξει ότι όπως όλοι οι άνθρωποι διαφέρουν σε άλλα κοινά ανθρώπινα χαρακτηριστικά έτσι διαφέρουν και ως προς το βαθμό ευαισθησίας τους.

Το γεγονός ότι έχουν παρατηρηθεί στα είδη ζώων παρόμοιες διαφορές στην ευαισθησία τους, υποδηλώνει ότι υπάρχει βιολογική βάση στην ευαισθησία και ότι αυτό το χαρακτηριστικό διατηρήθηκε κατά τη διάρκεια της ανθρώπινης εξέλιξης λόγω του σημαντικού ρόλου της για την επιβίωση και για την προσαρμογή στο περιβάλλον.

Ωστόσο, όπως και με άλλα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας, το να βρίσκεστε στα άκρα του φάσματος ευαισθησίας μπορεί να σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο ανάπτυξης ψυχολογικών προβλημάτων.

Για παράδειγμα, οι έρευνες έχουν δείξει ότι τα άτομα με υψηλή ευαισθησία διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο εμφάνισης άγχους και κατάθλιψης, αλλά μόνο όταν αντιμετωπίζουν δυσμενείς συνθήκες.

Από την άλλη πλευρά, τα άτομα με πολύ χαμηλή ευαισθησία μπορεί να διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο να αναπτύξουν άλλα προβλήματα λόγω των χαμηλών επιπέδων ενσυναίσθησης, όπως διαταραχή συμπεριφοράς ή ψυχοπάθεια. Ωστόσο, το τελευταίο βασίζεται μόνο στη θεωρία και δεν έχει ακόμη διερευνηθεί και επιβεβαιωθεί εμπειρικά σε ερευνητικές μελέτες.

Αν και ορισμένες γνωστές διαταραχές (π.χ. διαταραχή φάσματος αυτισμού, διαταραχή αισθητηριακής επεξεργασίας) χαρακτηρίζονται από αυξημένη αισθητηριακή ευαισθησία, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι αυτές οι διαταραχές έχουν ουσιαστική διαφορά σε σχέση με το χαρακτηριστικό της κοινής ευαισθησίας στο οποίο και αναφερόμαστε.

Anchor 9

Σχετίζεται η ευαισθησία με την ΔΕΠΥ και άλλες αναπτυξιακές διαταραχές;

Παρόλο που με την πρώτη ματιά, φαίνεται ότι υπάρχουν κάποιες ομοιότητες, η ευαισθησία διαφέρει σημαντικά από τη Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ) και τη διαταραχή ελλειμματικής προσοχής με υπερκινητικότητα (ΔΕΠΥ).

Ενώ οι ΔΑΦ και ΔΕΠΥ είναι αναγνωρισμένες και διαγνώσιμες αναπτυξιακές διαταραχές, η ευαισθησία αντιπροσωπεύει ένα κοινό και υγιές ανθρώπινο χαρακτηριστικό.

Αυτό που φαίνεται να έχει κοινό η ευαισθησία με τον (ήπιο) αυτισμό είναι η αυξημένη αισθητηριακή ευαισθησία και η τάση να του ατόμου να αποσυρθεί από χαοτικές καταστάσεις ή μεγάλες συγκεντρώσεις.

Ωστόσο, ενώ η απόσυρση ευαίσθητων ατόμων από τέτοιες καταστάσεις οφείλεται σε αισθήματα υπερδιέγερσης, τα άτομα με αυτισμό τείνουν να τα αποφεύγουν λόγω των περιορισμένων κοινωνικών δεξιοτήτων τους. Σε αντίθεση με τις κοινωνικές προκλήσεις που χαρακτηρίζουν τον αυτισμό, τα άτομα με υψηλή ευαισθησία έχουν μια ιδιαίτερα ανεπτυγμένη κατανόηση των σχέσεων και έναν υψηλό βαθμό ενσυναίσθησης.

Ένα άλλο κοινό που έχει η ευαισθησία με τη ΔΕΠΥ είναι ότι οι ευαίσθητοι άνθρωποι είναι πιθανό να αποσπάται η προσοχή τους σε καταστάσεις πολύ διεγερτικές. Ωστόσο, όταν βρεθούν σε ήσυχο και ήρεμο περιβάλλον, τα ευαίσθητα άτομα έχουν ιδιαίτερα καλή συγκέντρωση, ενώ τα άτομα που πάσχουν από ΔΕΠΥ εξακολουθούν να αγωνίζονται να συγκεντρωθούν.

Λαμβάνοντας υπόψη τον πιθανό κίνδυνο άτομα υψηλής ευαισθησίας θα μπορούσαν να διαγνωστούν λανθασμένα ότι έχουν αυτισμό ή ΔΕΠΥ, απαιτείται περισσότερη έρευνα για να αποδειχθεί σαφής διαφοροποίηση μεταξύ ευαισθησίας και αυτών των νευροαναπτυξιακών διαταραχών.

Anchor 10

Πώς μετριέται η ευαισθησία;

Όπως με τα περισσότερα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας, η τυπική προσέγγιση για την αξιολόγηση της ευαισθησίας είναι με ερωτηματολόγια.

Με βάση εκτενής έρευνας, αναπτύχθηκε και βελτιώθηκε μια σειρά ερωτηματολογίων για τη μέτρηση της ευαισθησίας στα παιδιά (η κλίμακα του Highly Sensitive Child) και στους ενήλικες (η κλίμακα Highly Sensitive Person). Αυτές οι κλίμακες έχουν δοκιμαστεί επανειλημμένα σε εμπειρική έρευνα και έχουν βρεθεί ότι αποτυπώνουν την ευαισθησία στο περιβάλλον.

Τα ερωτηματολόγια έχουν πολλά πλεονεκτήματα και αντανακλούν την υποκειμενική εμπειρία του ατόμου. Ωστόσο, μπορούν να προκαταλάβουν. Ένας πιο αντικειμενικός τρόπος μέτρησης της ευαισθησίας μπορεί να επιτευχθεί μέσω της αξιολόγησης της παρατηρούμενης συμπεριφοράς από εκπαιδευμένους ειδικούς. Ένα τέτοιο σύστημα αξιολόγησης έχει αναπτυχθεί για παιδιά 3 ετών και έχει αποδειχθεί ότι μετρά με ακρίβεια την ευαισθησία.

Δεδομένου ότι η ευαισθησία εξηγείται εν μέρει από τη γενετική, είναι επίσης δυνατό να μετρηθεί η ευαισθησία λαμβάνοντας υπόψη τη γενετική σύνθεση ενός ατόμου.

Ωστόσο, η τρέχουσα κατάσταση γνώσεων δεν επιτρέπει ακόμη ακριβή ατομική αξιολόγηση. Απαιτείται επιπλέον έρευνα για την καλύτερη κατανόηση της γενετικής βάσης της ευαισθησίας. Μπορεί επίσης να είναι ωφέλιμη η εστίαση στις φυσιολογικές πτυχές της ευαισθησίας, όπως οι ορμόνες και ο εγκέφαλος, προκειμένου να αξιολογηθεί η ευαισθησία πιο αντικειμενικά.

Αν και τα υπάρχοντα ερωτηματολόγια και οι κλίμακες βαθμολογίας παρέχουν ήδη έναν έγκυρο τρόπο μέτρησης της ευαισθησίας, απαιτείται περισσότερη έρευνα για να γίνει η αξιολόγηση πιο αντικειμενική, ακριβής και αξιόπιστη.

Anchor 11
bottom of page