ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  • Facebook

T: 6977805903

email: hspgreece@gmail.com
Αθήνα, Ελλάδα.

ABOUT US >

Στόχος αυτής της σελίδας είναι η ενημέρωση και η παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών για τα Άτομα Υψηλής Ευαισθησίας, αλλά και σε όσους έχουν άμεση σχέση μαζί τους, όπως γονείς, ιατρούς και ειδικούς ψυχικής υγείας.

  • Facebook

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

T: 6977805903

E: hspgreece@gmail.com

Αθήνα, Ελλάδα.

© 2021 HSPerson Greece